Home

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej prowadzi i popiera wszelkie działania i inicjatywy zmierzające do rozwoju różnorodnych form życia kulturalnego, a poprzez swoje działania ma służyć Ziemi Strzyżowskiej w utrwalaniu tradycji i nowych form życia kulturalnego.

Podstawowe informacje

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej